’отел «амъка ÷арево

»стори€та на July morning

"July Morning" или посрещането на първото юлско утро е традиционен хипи празник, по€вил се в Ѕългари€ през 1972 година като бунтарско движение срещу комунистическата идеологи€.

»мето на празника идва от едноименната песен на рок групата ёра€ ’ийп, по€вила се през 1971г. в албума "¬гледай се в себе си".

¬с€ка година на 30-ти юни срещу 1 юли, хората се събират да посрещнат заедно изгрева на слънцето на крайбрежието на „ерно море. ѕосрещането на първите слънчеви лъчи е считано като ритуал за пречистване.

¬с€ка година ƒжон Ћоутън участва в ƒжулай ћорнинг при най-източни€т бр€г - с.  амен бр€г, където —лънцето първо огр€ва Ѕългари€. Ќай-често хората опъват палатки, свир€т на китари, перкусии и т.н.

ѕосрещането е ново начало и надежда за по-добро бъдеще, символ на зараждащ се живот. ќт древни времена още, —лънцето е см€тано за символ на живота.

ѕочитането на изгрева на слънцето е духовна практика и на ”чител€ ѕетър ƒънов - философ и теолог, основател на ¬семирното Ѕ€ло Ѕратство. «а него, ритуалът е сливане с природата, култ към —лънцето и духовно извис€ване.  ладе се огън, има консумаци€ на напитки, танци под звездите и бдени€ за първи€т отбл€сък върху морските вълни. 

 

 


Ќачало /  / »стори€та на July morning