Хотел Замъка Царево

Облекчение за рибарите

Облекченията за рибарите минаха на първо четене. Промените в Закона за рибарството и аквакултурите бяха подкрепени с 90 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се". Измененията са предложени от бургаските народни представители от ГЕРБ - Иван Вълков, Димитър Бойчев, Румен Желев и Диана Йорданова, както и от депутати от други избирателни райони.

Промените предвиждат отпадане на задължението на рибарите с малки съдове, които осъществяват непромишлен риболов, да водят риболовен дневник. В мотивите на законопроекта е записано, че страната ни разполага с риболовен флот от над 3 000 риболовни съда. Във всички свои документи и официални изявления Европейският съюз изразява подкрепа за насърчаване улова с такива малки съдове.

В досега действащия закон обаче беше предвидено да се води голям брой документация от страна на риболовците – счетоводство, риболовен дневник, периодични декларации, поддържане на касови апарати и т.н.

Статистиката сочи, че в област Бургас са регистрирани най-много пристанища, както и над 50% от общия брой риболовни кораби за страната. По-голяма част от рибопреработвателните предприятия също оперират в областта, тъй като 70% от добива на риба в Черно море е именно от района на Бургаска област.

                                                                                                                                                                 Източник: www.chernomorie-bg.com


Начало /  / Облекчение за рибарите