Хотел Замъка Царево

Археологическо проучване в Черно море приключи

В Черно море мащабно археологическо проучване завърши с първа експедиция!
Проектът „Черно море“, един от най- големите международни морски археологически проекти, приключи своята първа експедиция на терен.
Проучването започна на 13 септември 2015г и изследваната територия беше с площ 1000км2. В експедицията участваха научноизследователските кораби „ Aegaeo“ и „ Номад“.
До пролетта на предстоящата 2016год , резултатите ще бъдат обработени и готови, и ще бъдат представени на сесиите на годишните археологически отчети на Националния археологически институт с музей към Българска академия на науките. 
Проектът е първото интегрирано археологическо проучване на българската акватория от подобен мащаб, което има за цел да проучи подводното културно наследство на България и да документира въздействието на човешката дейност през праисторическата и историческата епоха върху околната среда в региона.
Черно море е считано за една от най-добрите подводни лаборатории в целия свят заради своите аноксидни (безкислородни) води, в които артефактите се запазват по-добре, отколкото в която и да е друга среда. Районът като цяло е от основно значение за историята на човешкото развитие и за разселването на праисторическите хора от Ранния палеолит насам.
През втората година фокусът ще бъде върху събиране и обработване на проби и по-подробно изследване на данните, получени през първата година на проекта. През третата година екипът ще проведе проучвания в избрани райони, като ще използва най-модерна техника, включително различни типове подводни апарати.
                                                                                                                                                                                                                                                Източник: strandjanews


Начало /  / Археологическо проучване в Черно море приключи