Хотел Замъка Царево

Прекратява се процедурата за концесия на 15 плажа

Решението е резултат от одобрения  от Министерския съвет в края на миналата година проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, предложен от Министерството на туризма. Предвижда се промяна по прехвърляне на дейностите, свързани с концесии и отдаване под наем на плажове, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Министерството на туризма. Целта е да се избегне компрометиране на процедурите по управление на плажовете и да се намали риска по осигуряване на услуги през летния активен сезон.
Съгласно предложените промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, цялостното провеждане на процедурите по предоставяне на концесии и отдаване под наем на морските плажове, включително извършването на подготвителните действия за предоставяне на концесии, внасянето в МС на предложения за предоставяне на концесии за морските плажове и организирането на процедурите за определяне на концесионер, след влизане в сила на проекта на закон, ще бъде в компетенциите на министъра на туризма и извън правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Плажовете, зо които се отнася решението са:

"Свети Влас – централен", община Несебър, "Градина-запад", община Созопол, "Лозенец", община Царево, "Червенка", община Созопол, "Бургас-север", община Бургас, "Нов плаж - Свети Влас", община Несебър, "Свети Влас - запад", община Несебър, "Китен-юг", община Приморско, "Росенец - север", община Бургас, "Приморско-юг", община Приморско, "Бяла - централен 5", община Бяла, "Градина-централен", община Созопол, "Бургас-централен", община Бургас, "Черноморец - юг", община Созопол, "Нестинарка", община Царево.

 

                                                                                                                                                                                                                                          Източник: chernomorie-bg


Начало /  / Прекратява се процедурата за концесия на 15 плажа