Хотел Замъка Царево

Уникален храст в Странджа

Лятото все повече наближава и интересът към уникалният храст с красиви цветчета в Странджа, расте. Освен, че си правят снимки сред нежните храсти, туристите  изкореняват и късат редките екземпляри.

Интересът идва не само от страна на туристите, но и от страна на билкарите, които още от началото на месец май започват да посещават планината.

В защитената местност "Пирен" е забранено да се късат и изкореняват растения, за да може местността да запази естественият си облик.

Пиренът е род покритосеменни растения, който наброява 860 вида, които са ендемични за Африка. Представителите на рода са много сходни с тези от род Calluna и заедно с тях образуват характерни храстови съобщества, в които доминират тези два рода.

В България, те са разпространени в Източната част на Странджа планина и видовете, които преобладават са Erica arborea и Calluna vulgaris. Те са защитени видове, поради факта, че се срещат много рядко.

Пиренът е от средиземноморската флора и у нас вирее по сухи, каменисти склонове или край дъбови гори в защитената местност "Пирен". Тя се намира на 4 км североизточно
от село Кости, община Царево и е с площ от 22 хектара. Била е природна забележителност, прекатегоризирана в защитена местност – естествено находище на пирен, като площта ѝ е увеличена. Каменистите припеци пазят най-представителното находище на формации от пирен и други редки храсти и треви.

Пиренът е вечно-зелен храст, с дребни цветове и иглолистни листа. Цъфти през май-юни и цъфтежът е с кутийка от 4-8 дяла.
Включен е в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

                                                                                                                                                                                 Източник: burgas-dream


Начало /  / Уникален храст в Странджа