’отел «амъка ÷арево

COVID 19 ћ≈– »

COVID 19:  ћ≈– », гарантиращи на гостите ни при€тни и безопасни прежив€вани€ за отдих и почивка:

¬ъв връзка с осигур€ване безопасността ¬и, ние предприехме следните мерки:

1.ѕо-честа дезинфекци€ на общи части и санитарни помещени€, включително дръжки, копчета на асансьор, маси, шезлонги, дистанционни и др.

2.¬ тъмната част от денонощието се извършват допълнителни дезинфекциращи меропри€ти€ в общите части на сградата и двора.

3.¬ъведени са изц€ло иновативни методи за дълбоко почистване на стаите / deep clean / със суха гореща пара и др.между освобождаването и настан€ването на гостите.

4.–есторантът има гол€ма тераса, на ко€то масите са поставени на необходимото отсто€ние една от друга за да можете спокойно да се храните. ѕри необходимост ще бъде създаден график с удължено работно време за пакетите с изхранване, за да се избегне струпване на гости в залите и градината.

5.Ўезлонгите и чадърите на басейна също са на достатъчно гол€мо разсто€ние и са спазени предписани€та за дистанци€.

6.Ќа ¬аше разположение са дезинфектанти на –ецепци€, –есторант, Ѕар и др.

7.— цел максимално запазване сигурността и уединението на гостите, стаите се почистват след предварителна за€вка. ¬с€ка ста€ е оборудвана със самосто€телен климатик, което € прави сигурно м€сто, без циркулиране на въздух от общи въздуховоди, чилъри или други системи.

8.≈кипът на хотел „«амъка“ вече е обучен за осигур€ване на високо ниво на безопасност за гостите. ўе работим с ръкавици, маски и ще се спазват всички законови разпоредби и предписани€.

Ќие от хотел „«амъка“ ¬и гарантираме, че ще работим усърдно и всеотдайно в посока безопасност, сигурност, спокойствие и уют за ¬ас – нашите гости. ¬ този момент ¬ашето доверие означава наистина много за нас.


Ќачало /  / COVID 19 ћ≈– »