Хотел Замъка Царево

Царево вече с нова сиренна система

От 9 до 11 юни 2021г. хотел "Замъка" бе домакин на проект „Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари”, който е част от програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП „България – Турция” 2014 – 2020 г.

Сиренната система е от нов тип, изградена от цифрови електронни сирени, чиято основна цел е да работят в моменти на бедствени ситуации. Цифровите сирени отговарят на всички изисквания, свързани с осигуряването на ефективно и надеждно оповестяване на населението. Системата за ранно предупреждение и оповестяване предоставя пълно покритие без ограничения по отношение на технология или функционалност, като комуникацията е реализирана по надежден и стабилен начин чрез TETRA мрежата на Министерството на вътрешните работи.

За екипа на хотела бе удоволствие и предизвикателство да бъде част от това събитие. 

Благодарим за гласуваното доверие.

Трансгранично партньорство
трансгранично сътрудничество
българия-турция
турция - българия
международна конференция

Начало /  / Царево вече с нова сиренна система